Hoe werkt de Gradjes Smoker®?

Aansteken:

  • rookafvoer verticaal open
  • klep A en C open
  • klein hout beginnen daarna dikker
  • bij voldoende vuur, klep A sluiten en klep C op een kier
  • temperatuurmeter laten oplopen tot 160 – 190 °C
  • dan klep C sluiten en met luchtschuif temperatuur regelen naar ongeveer 140 °C
  • rookafvoer op 5 over 1 zetten
  • hout bijvullen via klep C (1 x per ½ uur à 1 uur)

Opmerking:

  • als klep B open is geweest duurt het even voordat temperatuurmeter de juiste
   temperatuur aangeeft

Tip:

 • hoe lager de temperatuur is des te lekkerder is het vlees (minimaal 120 °C)
 • ongeveer 1 uur per kilo vlees bereidingstijd
 • worstjes, kip, speklappen enz. tijd ½ uur

Veiligheidsinstructies

 • Uitsluitend voor gebruik buiten, in de open lucht.  Zorg dat er altijd een onbelemmerde en goede luchtstroom is.
 • Gebruik de Smoker nooit onder een afdak.
 • Let op: bijna alle onderdelen van deze Smoker worden heet. Houd deze Smoker buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren.
 • Verplaats nooit een brandende Smoker.
 • Laat de Smoker nooit onbeheerd achter als deze aan staat.
 • Draag beschermende handschoenen bij het aanraken van hete delen en  vanwege spatten.
 • Gebruik de Smoker alleen op een stevige, niet brandbare ondergrond. Plaats de Smoker tijdens gebruik nooit op hout of andere brandbare oppervlakken. Houd de Smoker verwijderd van brandbare materialen.
 • Berg de Smoker nooit op in de buurt van brandbare vloeistoffen of materialen.
 • Als de Smoker niet wordt gebruikt moet hij, nadat hij geheel is afgekoeld, beschermd worden tegen invloeden van buitenaf. Indien een afdak aanwezig is dan is het voldoende om de Smoker hieronder te plaatsen.
 • Draag geen licht ontvlambare kleding of ontbloot bovenlijf. Katoen is redelijk veilig. Draag eventueel een schort.
 • Houd blusmateriaal bij de hand.
 • Bij gebruik van houtskool:  gebruik voor het ontsteken van de houtskool alleen goedgekeurde aanmaakblokjes of een speciale ontsteker. Gebruik in geen geval benzine, petroleum of alcohol. Steek de Smoker  tijdig aan, zodat deze minimaal 30 – 45 minuten kan voorbranden. Begin pas met bakken wanneer de vlammen helemaal verdwenen zijn en de kolen gloeien.

Wilt u meer informatie?

Een Gradjes Smoker® staat garant voor een onvergetelijk gezellig samenzijn.
De smaak van het vlees is niet te evenaren of te vergelijken met een traditionele bbq!